KAUNO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

2018 metaiVeiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Tarpinis finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

Tarpinis finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis

Tarpinis finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis

2017 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2017 metaiGrynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m.gruodžio 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis
2016 metaiGrynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis
2015 metaiVeiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis
2014 metaiVeiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis
2013 metaiFinansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis