Pareigos Vardas, Pavardė Kab. Nr. Telefonas El. paštas
Suaugusiųjų ir jaunimo neformalaus švietimo tarnyba
Direktorė Laimutė Ruzgienė 204 +370-37-380057
+370-68797229
Laima.Ruzgiene@centras.krs.lt
Direktorės pavaduotoja Nijolė Jasinavičienė 205 +370-37-380057
+370-655-62835
nijole.jasinaviciene@gmail.com
Metodininkė Rasa Marcinkevičienė 201 +370-37-380094
+370-678-60933
marcinkeviciene.rasa@gmail.com
Metodininkė Rasa Sasnauskienė 201 +370-37-380094
+370-678-60933
rasa.sasnauskiene@centras.krs.lt
Metodininkė Edita Žaromskienė 211 +370-37-380094
+370-655-62837
edita.zaromskiene@gmail.com
Metodininkė – neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo/si koordinatorė Loreta Montrimaitė 211 +370-37-380094
+370-655-62837
montrimaite.loreta@gmail.com
Metodininkė Daiva Klimantavičienė 206 +370-37-332529
+370-678-60810
Daiva.Klimantaviciene@centras.krs.lt
Pedagoginė psichologinė tarnyba
Direktorės pavaduotojas, specialusis pedagogas Dalius Balčiūnas +370 37 380065 dalius.balciunas@mezon.lt
Psichologė Ramunė Ramanauskienė +370 37 380065 ppt.kaunor@mezon.lt
Psichologė Birutė Kasputytė +370 37 380065 ppt.kaunor@mezon.lt
Specialioji pedagogė Edita Šukienė +370 37 380065 spec.pedagogas@mezon.lt
Logopedė Rūta Zabielienė +370 37 380065 logopedas@mezon.lt
Socialinė pedagogė Asta Markauskienė +370 37 380065 soc.pedagogas@mezon.lt
Kiti darbuotojai
Sekretorė-archyvarė – personalo specialistė Diana Gečienė 203 +370-37-332529
+370-678-60810
info@centras.krs.lt
Vyr. buhalterė Stasė Šidlienė 209 +370-37-380081 stase.sidliene@gmail.com
Kompiuterijos inžinierius Saulius Rėklaitis 208 +370-37-332529 admin@centras.krs.lt