Profesinio informavimo taškas

Profesinio informavimo taškas teikia profesinio informavimo paslaugas mokiniams ir jų tėvams, pedagogams, kitiems Kauno rajono gyventojams kurie nori pasirinkti ar keisti profesiją, kelti kvalifikaciją, tobulinti profesines žinias, tapti atsakingais už savo karjerą.

MES SIŪLOME:

 • Grupines konsultacijas (karjeros planavimo įgūdžių ugdymas, savęs pažinimas);
 • Informacijos paiešką internete;
 • Moksleivio poreikių ir interesų pažinimo klausimynus;
 • Profesinį informavimą ir konsultavimą mokyklose (mobili grupė);
 • PI seminarus;
 • Kvalifikacijos tobulinimo seminarus mokytojams PI klausimais, mokyklų psichologams – profesinio konsultavimo klausimais.


PROFESINIS INFORMAVIMAS

Profesinis informavimas yra nuolat teikiama ir visiems prieinama paslauga, sudaranti sąlygas asmeniui priimti racionalius profesijos rinkimosi sprendimus, planuoti profesinę karjerą derinant saviraiškos bei individualius asmenybės tobulėjimo poreikius su darbo rinkos reikalavimais.

Pagrindinis profesinio informavimo tikslas - rinkti ir tvarkyti profesinio informavimo tikslinių grupių poreikius atitinkančią informaciją, padaryti ją prieinamą teikti kiekvienam asmeniui ar asmenų grupei, sudarant sąlygas priimti racionalius profesijos rinkimosi ir karjeros projektavimo sprendimus, derinant saviraiškos ir individualius asmenybės tobulėjimo poreikius su darbo rinkos reikalavimais.

Profesinio informavimo uždaviniai yra :

 1. informuoti apie švietimo sistemos teikiamas mokymosi ir studijų galimybes, priėmimo sąlygas, įgyjamas kvalifikacijas profesinėse ir aukštosiose mokyklose;
 2. informuoti apie profesinio mokymosi, studijų, įgyjamų kvalifikacijų ir profesijų sąsajas;
 3. informuoti apie kvalifikacijas, kvalifikacijų įgijimo, tobulinimo ir persikvalifikavimo tvarką;
 4. informuoti apie įsidarbinimo ir profesinės karjeros galimybes;
 5. informuoti apie Atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (AIKOS), kitas informacines sistemas ir profesinio informavimo šaltinius;
 6. informuoti apie bendradarbiavimo su profesinio orientavimo institucijomis galimybes.

PROFESINIO INFORMAVIMO PATARĖJAI:

 1. Daiva Klimantavičienė, Švietimo centro bibliotekininkė
 2. Rasa Marcinkevičienė, Švietimo centro metodininkė
 3. Vaiva Valčeckienė, Švietimo centro psichologė
 4. Ramunė Ramanauskienė, Švietimo centro psichologė

PROFESINIO INFORMAVIMO TAŠKO DARBO GRAFIKAS

  Pirmadienis 9.00 – 16.45
  Antradienis 9.00 – 16.45
  Trečiadienis 9.00 – 16.45
  Ketvirtadienis 9.00 – 16.45
  Penktadienis 9.00 – 15.45
  Pietų pertrauka      12.00 – 12.45