Kauno rajono švietimo centro struktūra

Direktorius
 
  
Suaugusiųjų ir jaunimo neformalaus švietimo
tarnybaDirektoriaus pavaduotojas

Metodininkai
  

Biblioteka
Bibliotekininkė


  

Kiti darbuotojaiSekretorė
Buhalterė
Kasininkė
Inžinierius -
programuotojas


  

Pedagoginė - psichologinė
tarnybaDirektoriaus pavaduotojas

Logopedas
Specialusis pedagogas
Psichologai
Neurologas
Socialinis pedagogas