Nuo 2011 m. rugpjūčio 4 d. Kauno rajono švietimo centras vykdo projektą NR. VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-029 „Kūrybiškumo ugdymas: tyrimai ir metodika“, finansuojamą pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymaisi visą gyvenimą“ priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“. Projektui skirtas 677 165,00 Lt finansavimas iš ES fondų bei Lietuvos respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto tikslas – atsižvelgiant į lietuvių kalbos kūrybinio mąstymo ugdymo 4, 8 ir 11 klasėse būklės tyrimo rezultatų analizę, sukurti ir išbandyti kūrybiškumo ugdymo metodiką, metodines ir mokomąsias priemones įvairių tipų mokyklose.

Tikslinė projekto grupė - 4, 8 ir 11 klasių lietuvių kalbos mokytojai.

Projekto partneriai:

 • ▪ VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras
 • ▪ Kauno r. Domeikavos gimnazija;
 • ▪ Klaipėdos Vydūno vidurinė mokykla;
 • ▪ Trakų r. Onuškio vidurinė mokykla;
 • ▪ Ukmergės r. Siesikų vidurinė mokykla;
 • ▪ Vilniaus Gerosios Vilties vidurinė mokykla.

Projekto veikla - kūrybiškumo ugdymui palankios aplinkos mokykloje tyrimas, ugdymo programų ir mokymo priemonių analizė, pamokų stebėjimas, metodikos, mokomosios ir metodinės medžiagos sukūrimas, sklaida (metodikos pristatymai) 10-yje savivaldybių.

Uždaviniai:

 • ▪ Ištirti kūrybiškumo ugdymo lietuvių kalbos pamokose 4, 8 ir 11 klasėse būklę;
 • ▪ Ugdymo programų ir mokymų priemonių analizė;
 • ▪ Pamokų stebėjimas;
 • ▪ Kokybinis tyrimas;
 • ▪ Sukurti kūrybinio mąstymo ugdymo metodiką, mokomąją ir metodinę medžiagą;
 • ▪ Pristatyti kūrybinio mąstymo ugdymo metodiką švietimo bendruomenei.

Projekto rezultatai:

 • ▪ Tyrimas;
 • ▪ Metodika (min. 100 psl.);
 • ▪ Mokomoji medžiaga (min. 50 psl.);
 • ▪ Metodinė (filmuota, 5 dalių) medžiaga;
 • ▪ 10 sklaidos (metodikos pristatymo) renginių;
 • ▪ 3 straipsniai specialiojoje pedagoginėje spaudoje.

Projekto metu sukurti produktai bus prieinami visoms Lietuvos mokykloms. Tyrimų rezultatai, metodika, mokomoji medžiaga ir metodinė filmuota medžiaga mokytojams bus pasiekiama elektroninėje erdvėje.

Projekto veiklosTyrimaiMetodika ir mokomoji medžiaga


Metodinė filmuota medžiaga